Edouard Hagenaar, advocaat in huurrecht en pachtrecht in Brussel

#

Edouard Hagenaar is advocaat in huurrecht en vastgoedrecht in de breedste zin van het woord. Hij ontvangt u in zijn kantoor op de Louizalaan, een perfecte locatie in Brussel .

Neem contact op

Juridische bijstand op maat

Hij luistert goed, staat tot uw dienst en biedt u juridische bijstand op maat.

Ten dienste van huurders en verhuurders treedt hij op bij achterstallige huur, huurschade, verborgen gebreken, en in het algemeen bij elke kwestie die verband houdt met het huurrecht.

KOSTEN EN ERELONEN

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis en bespreken we uw situatie.

Hij informeert U over de te volgen procedure. Zodra uw situatie geschetst is wordt een raming gemaakt van de verwachte kosten en erelonen, rekening gehouden met de complexiteit, de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter enz. van uw zaak. Er wordt ervoor gezorgd dat de klant niet voor verassingen komt te staan.

Er wordt geen provisie gevraagd. U ontvangt geregeld tussentijdse facturen die de gepresteerde plichten duidelijk weergeven.

Advocaat Edouard Hagenaar tracht in de mate van het mogelijke het geschil minnelijk op te lossen ten einde de ongemakken van een gerechtelijke procedure te vermijden. Hij verdedigt uw persoonlijke en beroepsbelangen en legt daarbij de nodige professionaliteit aan de dag.