Edouard Hagenaar
Avocat - Advocaat

Jus est ars boni et aequi


De huurovereenkomst is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. 


Het immobil├źnrecht is een specifieke materie van het burgerlijk recht, dat voornamelijk bestaat uit de woninghuur, de handelshuurovereenkomst  en de huurovereenkomst van gemeen recht (kantoren, loodsen, garages, secundaire woningen...).


Het huurrecht is een van de ruimste materies van het burgerlijk recht, en het meest gecontroverseerd. Iedereen wordt er mee betrokken: de regels er van zijn alom van toepassing.


De woninghuur wordt beheerst door de wet van 20 februari 1991 die stricte regels bepaalt betreffende de duur van de huurovereenkomst, de staat van het gehuurd goed, de overdracht en de onderverhuring, de indexatie, de lasten, de waarborg....


De wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten is van toepassing op de huur van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die door de huurder of door een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.


Wat de huurovereenkomsten van gemeen recht betreft, worden zij beheerst door de artikelen 1713 tot 1762bis van het burgerlijk wetboek.


Het is in die vaste materie dat ons cabinet er zich toe verbindt U raad te geven, U bij te staan en U te verdedigen om een geschil te regelen, of om het te vermijden.