Edouard Hagenaar
Avocat - Advocaat

Jus est ars boni et aequi

De advocaat is een professionele van het recht en van het gerecht. Zij rol bestaat uit de raadgeving, de bijstand en de verdediging van de particulieren en van de ondernemingen, in zowel private als professionele kwesties.

Behoudens zeldzame uitzonderingen (voorzien door de wet) is de advocaat de enige die voor de rechtsmachten mag pleiten.


In het algemeen is zijn opdracht drievoudig: hij geeft raad, hij verzoent, hij verdedigt. Dit wil zeggen dat hij zijn cliënt bijstaat in alle stadia van een onderhandeling, een bemiddeling, een procedure of elke andere wijze van geschillenbeslechting.


Raad, verzoening, verdediging: dit zijn de drie actievelden van uw advocaat. Zijn rol is de verdediging van uw belangen, zowel op privé als beroepsvlak.


De advocaat komt niet alleen tussen in het kader van procedures. Via zijn raadgeving, kan hij er dikwijls voor zorgen dat een proces vermeden wordt.