Edouard Hagenaar
Avocat - Advocaat

Jus est ars boni et aequi

Beëdigde vertalingen


Ons kabinet kan zorgen voor beëdigde en vrije vertalingen van akten en bescheiden van alle aard, van het Frans naar het Nederlands, en omgekeerd.